Баллы за особенные успехи

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок атестації випускників підготовчого відділення
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2016/2017 навчального року

 

1. Основні положення

 

DSC_0382

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2017 році та Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовче відділення Університету і готувалися до вступу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних освітніх програмах на основі повної загальної середньої освіти за ОС бакалавра та на основі базової загальної середньої освіти за ОКР молодшого спеціаліста, за рішенням Приймальної комісії встановлюється вага конкурсного бала – до 5 відсотків.  

 

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних освітніх програм визначається Розділом 2.3 Правил прийому до Університету у 2017 році.

 

Список випускників, які виконали всі вимоги цього Положення оприлюднюється Приймальною комісією на сайті Університету (www.univ.kiev.ua) до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.  

 

Результати підсумкової атестації затверджуються Комісією з підсумкового оцінювання якості знань слухачів підготовчого відділення. Склад Комісії затверджує Ректор Університету за поданням завідувача підготовчого відділення за попереднім узгодженням з деканами факультетів / директорами інститутів / коледжів. 

 

Свідоцтво встановленого зразка про успішне закінчення підготовчого відділення подається абітурієнтом до Приймальної (відбіркової) комісії.  

 

2. Порядок атестації випускників підготовчого відділення, які вступають на освітній ступінь бакалавра

 

SVIDOTSTVO_2013

 

Підставами для отримання Свідоцтва про успішне закінчення підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка є такі: слухач має прослухати в поточному році підготовчий курс з трьох предметів, обсяг навчальних годин яких складав не менше 180 аудиторних годин з терміном навчання не менше трьох місяців. Дисципліна, до якої застосовується найвищий коефіцієнт при вступі, є необхідною для вивчення на курсі підготовки 8 або 5 місяців.

 

Успішним вважається закінчення навчання на підготовчому відділенні, коли слухач виконав ряд умов: 

 

  • написання проміжних контрольних тестувань, передбачених навчальним планом та складання заліків у письмовій формі з непрофільних предметів; 
  • складання підсумкової атестації з профільної дисципліни з оцінкою не менше, ніж визначений пороговий бал – 165 балів з 200 можливих; 
  • загальна сума пропущених занять без поважної причини не може складати більше 40% від усіх аудиторних годин, перед

 

DSC_0877

 

 

 

DSC_0836

 

3. Порядок атестації випускників підготовчого відділення, які вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

 

DSC_1327

 

Дія цього Положення поширюється у випадках, якщо а6ітурієнт, який вступає на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, подає до Приймальної (відбіркової) комісії Свідоцтво підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка встановленого зразка про те, що вступник закінчив підготовче відділення Університету в поточному році та успішно склав підсумкову атестацію.

 

Для вступу на основі базової загальної середньої освіти слухач має прослухати підготовчий курс з двох предметів, обсяг навчальних годин яких складав не менше 100 аудиторних годин з терміном навчання не менше трьох місяців. Математика є необхідною для вивчення на курсі підготовки 9, 5 або 3 місяців.

 

Успішним вважається закінчення навчання на підготовчому відділенні, коли слухач виконав ряд умов: 

 

  • написання проміжних контрольних тестувань, передбачених навчальним планом та складання заліків у письмовій формі з непрофільних предметів; 
  • складання підсумкової атестації з профільної дисципліни з оцінкою не менше, ніж визначений пороговий бал – 7 балів з 12 можливих; 
  • загальна сума пропущених занять без поважної причини не може складати більше 40% від усіх аудиторних годин, передбачених навчальним планом. 

 

DSC_1312