Коледж геологорозвідувальних технологій

вул. Анрі Барбюса, 9, м. Київ, 03680
(ст.м. “Олімпійська”, “Палац “Україна”)
Тел.: (044) 528-71-05, 528-53-55; Факс: (044) 528-16-91
www.kgrt.univ.kiev.ua

Заверталюк

Директор Заверталюк Тетяна Юріївна

Коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка – державний вищий навчальний заклад I рівня акредитації, створений на базі Київського геологорозвідувального технікуму, який веде свою історію від 1930 року. З 2012 року навчальний заклад підпорядковано Київському національному університету імені Тараса Шевченка.

Це єдиний навчальний заклад України, який здійснює підготовку з ОКР «молодший спеціаліст» усіх геологорозвідувальних спеціальностей і розширюється внаслідок відкриття нових, життєво необхідних для України спеціальностей.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання на ІІ-му курсі ННІ “Інститут геології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ФОРМИ НАВЧАННЯ: денна, заочна

3Коледж має навчальні й спортивні корпуси, майстерні, є їдальня, гуртожитки, навчальний полігон, геологічний музей, бібліотеку з читальною залою, а також укомплектовані сучасною апаратурою й обладнанням кабінети та лабораторії.

 

 

 

 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
пошук та розвідка геологічними методами
пошук та розвідка геофізичними методами (спеціалізації: геофізичні дослідження у свердловинах; комп’ютерна обробка геофізичної інформації)
пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами
прикладна екологія
експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання
буріння свердловин
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
діловодство
бухгалтерський облік   

 

Для підготовки до вступу працює підготовче відділення Університету
(див.: http://pv.univ.kiev.ua/?page_id=804), по закнченню якого на окремі спеціальності додаються додаткові бали за результатами підсумкової атестації з математики
(порядок див.: http://pv.univ.kiev.ua/?page_id=62).

6 2 1 4 5