Оптико-механічний коледж

вул. Левандовська, 6, м. Київ, 01010
(ст.м. “Арсенальна”)
Тел.: (044) 239-31-64, 280-22-94; Факс: (044) 239-31-06
http://omc.univ.kiev.ua

Оптико-механічний коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка – державний вищий навчальний заклад І рівня акредитації, створений на базі Київського оптико-механічного технікуму, який веде свою історію від 1956 р. З 2012 року навчальний заклад підпорядковано Київському національному університету імені Тараса Шевченка.

До складу коледжу з 1970 р. входить відділення в м. Ізюм Харківської області, засноване в 1948 р.

Оптико-механічний коледж – це єдиний навчальний заклад в Україні, який здійснює підготовку техніків оптичної галузі для оборонної промисловості (космічної та ракетної техніки) та техніків із конструювання медичних оптичних приладів.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання на ІІ-му курсі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за умови вступу на споріднену спеціальність.

 DSC_1762ФОРМИ НАВЧАННЯ: денна, заочна

Матеріально-технічна і навчально-методична база коледжу дозволяє не тільки готувати кваліфікованих молодших спеціалістів зі спеціальностей, що існують на сьогодні, але й запроваджувати нові.

Організація навчального процесу проходить на високому методичному рівні за допомогою успішного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Усі практичні й лабораторні роботи мають методичне й технічне забезпечення.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 
інженерія програмного забезпечення 
економіка підприємства 
бухгалтерський облік 
видавнича справа і редагування
інформаційна діяльнісь підприємств
підприємництво, торгівля і біржова діяльність

Для підготовки до вступу працює підготовче відділення Університету
(див.: http://pv.univ.kiev.ua/?page_id=804), по закнченню якого на окремі спеціальності додаються додаткові бали за результатами підсумкової атестації з математики
(порядок див.: http://pv.univ.kiev.ua/?page_id=62).

DSC_1783 DSC_1776 DSC_1775 DSC_1773 DSC_1763 DSC_1760 DSC_1749 DSC_1741 DSC_1739 DSC_1736 DSC_1735 DSC_1730 DSC_1729