Математика

 

DSC_0154БІЛИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Викладач математики
Співробітник науково-дослідного сектора механіки спряжених хвильових полів механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Шевченка.
Закінчив механіко-математичний факультет у 1992 році за кваліфікацією «математик, викладач». У 1997 році отримав ступінь МВА за програмою Європейського Союзу в НТУУ «КПІ». У цьому ж році захистив кандидатську дисертацію і здобув ступінь кандидата фізико-математичних наук.
На підготовчому відділенні працює з 2015 року.

 

ГонтарГОНТАР НАДІЯ ІВАНІВНА
Викладач математики (для абітурієнтів коледжів)
Викладач-методист, викладач математики та фізики Оптико-механічного коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Закінчила фізичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю “фізика” (1984).
На підготовчому відділенні працює з 2007 р. 

 

DSC_0165

 

DSC01846ЗАДОРОЖНА ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Викладач курсу аналітичної геометрії та лінійної алгебри, курсу диференціальних рівнянь (курси для студентів Оптико-механічного коледжу, які вступатимуть на 2-й курс фізичного факультету, спеціальність “оптотехніка”).
Кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник кафедри квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Закінчила фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «фізика ядра і елементарних частинок» спеціалізацією «квантова теорія поля» (2006).
Захистила кандидатську дисертацію на тему «Електродинамічні та гравітаційні прояви космічних струн» (2011).
Коло наукових інтересів: космічні (супер)струни та їх астрофізичні прояви, термодинаміка раннього Всесвіту, астрофізика високих енергій, космологія.
Автор та співавтор більше 20 наукових робіт і методичної літератури з курсу аналітичної геометрії та лінійної алгебри, квантової механіки.
На підготовчому відділенні працює з 2013 р

 

Іваненко1ІВАНЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Викладач математики

Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри математики та теоретичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп`ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Закінчив механіко-математичний факультет Київського  університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “статистика” (2001).
Проходив стажування у 2000 та у 2009 рр.
На підготовчому відділенні працює з 2009 р.
DSC_0392

 

 

МедведєвМЕДВЄДЄВ МИХАЙЛО ГЕННАДІЙОВИЧ
Викладач математики
Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичної інформатики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Закінчив факультет кібернетики Київського  університету імені Тараса Шевченка (1995).
Захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження обчислювальних схем, базованих на комутаційних елементах” (1999).
Організатор студентських олімпіад з програмування, член журі Всеукраїнських та міжнародних олімпіад.
Коло наукових інтересів: захист інформації, теорія чисел, інтелектуальні системи, алгоритми та методи програмування.
Автор близько 30 наукових робіт та збірників задач з програмування.За роботу з обдарованою молоддю має Почесну грамоту Міністерства освіти і науки України (2003) та подяки (2005, 2006, 2008 рр.).
Відмінник освіти України (2005). Володар гранту Президента України (2007).

Медведєв1

 

МорозоваМОРОЗОВА ВІКТОРІЯ ГЕОРГІЇВНА
Викладач математичного аналізу та математики і початків аналізу
Закінчила механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «математика» (2017), здобула кваліфікацію магістра математики, викладача вищих навчальних закладів, молодшого наукового співробітника в галузі математики. Захистила магістерську роботу за темою «Дослідження економічних та біологічних моделей за допомогою методу Льєнара».
З 2017 року розпочала педагогічну практику на підготовчому відділенні для громадян України. Студентам Оптико-механічного коледжу читає дисципліни «Математика та початки аналізу», «Математичний аналіз».
Коло професійних інтересів: скінченно-різницеві та функціональні рівняння, інтегральні рівняння, біфуркації динамічних систем.

DSC_0361

 

DSC_0081НАЗАРЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
Викладач математики

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, старший науковий співробітник за спеціальністю “математичний аналіз”.
Закінчив механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю “математика” (1974).
Захистив кандидатську дисертацію на тему «Параметрическая интерполяция и приближение сплайнами на классах функций» (1979).
Науковий керівник секції математиків Київської Малої академії.
Проходив стажування в Інституті математики НАН України, відділ теорії функцій (2005).
Відмінник народної освіти України.
Нагороджений нагрудним знаком “Василь Сухомлинський”.

 Назаренко М.О.

 

DSC_0035ПОГОДІНА ЮЛІЯ ІГОРІВНА
Викладач математики
Закінчила механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «математика» (2013) та здобула кваліфікацію математик, викладач середніх навчальних закладів. Захистила роботу на здобуття диплома спеціаліста за темою «Основи теорії стійкості розв’язків систем диференціальних рівнянь».
Працює зі слухачами денної форми навчання. Займається розробкою та рецензуванням тестів для слухачів денної форми навчання, випускників закордонних навчальних закладів, учнів шкіл екстернів, у тому числі тих абітурієнтів, які не мають досвіду складання ЗНО, методикою проведення лекційних та практичних занять.
Коло професійних зацікавлень: методика викладання математики на підготовчих відділеннях вищої школи та підготовки старшокласників до складання ЗНО.
На підготовчому відділенні працює з 2014 року..

 

 

ПятецькаП`ЯТЕЦЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
Викладач математики
Кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії механіки спряжених хвильових полів кафедри теоретичної та прикладної механіки механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Закінчила механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю “математика” (1990).
Захистила кандидатську дисертацію (2007).
Коло наукових інтересів: демпфірування термомеханічних резонансних коливань тонких в’язкопружних пластин за допомогою розподілених п’єзоелектричних сенсорів та актуаторів.
На підготовчому відділенні працює з 2003 р.

Пятецька

РешетнякРЕШЕТНЯК ОКСАНА ВАЛЕНТИНІВНА
Викладач математики (для абітурієнтів коледжів)
Викладач вищої категорії, викладач вищої математики Коледжу геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Голова циклової комісії фізики й математики Коледжу. 
Закінчила Ужгородський державний університет за спеціальністю “математика”.
На підготовчому відділенні працює з 2014 р.

 

DSC_1055

 

 TartakivskaТАРТАКІВСЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
викладач математики
Доктор фізико-математичних наук, професор Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладає нормативний курс «Математичні моделі самовпорядкування у фізичних, хімічних та біологічних системах».
Закінчила фізичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка (1983).
Захистила кандидатьську дисертацію на тему «Релаксація солітонів типу кінків у квазіодновимірних системах» (1988)
Захистила докторську дисертацію на тему «Магнітні фазові переходи та елементарні збурення в наносистемах з дальнодією» (2012).
Упродовж 2006-2012 років працювала в Гемгольцфорчунгцентрі (Гістхахт-Гамбург, Німеччина).
У 2013-2014 роках за стипендією Фулбрайта працювала в Національному інституті стандартів і технологій (Меріленд, США) та в Університеті ім. Джорджа Вашінгтона (Вашінгтон, США).
Автор близько 50 наукових праць.
На підготовчому відділенні працює з 2016 року.

 DSC_0176