Українська мова та література. Творчий конкурс

DSC_0238ВАКУЛЬЧУК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА
Викладач української мови та літератури, творчого конкурсу

Викладач кафедри української філології для неспеціальних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Закінчила філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка (1994).
Працює над дисертаційним дослідженням на тему «Динаміка наддністрянських говірок у межиріччі Дністра і Стрипи».
Має Подяку Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого (2011).

DSC_0051

Вакульчук1
DSC_0442

 

ГерасимовичГЕРАСИМОВИЧ МАРІЯ ВСЕВОЛОДІВНА
Викладач української мови (для абітурієнтів коледжів)
Викладач-методист, викладач української мови та літератури Оптико-механічного коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Закінчила Київський державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю “українська мова і література” (1992).
На підготовчому відділенні працює з 2013 р.          

       

DSC_1203 DSC_1200                      

                        

 ЖУКОВСЬКА ГАЛИНА МИРОНІВНА
Викладач української мови та літератури
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут (1992).
Захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблеми історичної пам’яті у творчості Ліни Костенко».

 Жуковська

 

DSC_0412КАРАЦУБА МИРОСЛАВА ЮРІЇВНА
Викладач української мови та літератури

Кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України.
Закінчила філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію філолога, викладача української, сербської і хорватської мов та літератур (1995).
Захистила кандидатську дисертацію на тему «Південнослов’янська народна поезія (сербська, хорватська, болгарська) в українській літературі середини ХІХ – ХХ століття» (2000).
Проходила стажування в Інституті літератури імені Т. Шевченка НАН України (2005).
Автор низки навчальних посібників для абітурієнтів.
На підготовчому відділенні працює з 2009 року.

 

КовальКОВАЛЬ ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА
Викладач української мови (для абітурієнтів коледжів)
Викладач-методист, викладач української мови та літератури Оптико-механічного коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Закінчила Сімферопольський державний університет за спеціальністю “українська мова і література” (1994), а також Університет менеджменту освіти за спеціальністю “педагогіка вищої школи” (2010).
Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. 
На підготовчому відділенні працює з 2000 р.

  DSC_0174 DSC_0173 DSC_0172

 

Пiдлiпс_каПІДЛІПСЬКА ГАЛИНА БОГДАНІВНА
Викладач української мови (для абітурієнтів коледжів)
Викладач Коледжу геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викладач української мови і літератури; стилістики ділового мовлення, редагування службових документів.
Голова циклової комісії філологічних дисциплін Коледжу.
Закінчила Київський державний універистет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю “українська мова та література” (1977).
На підготовчому відділенні працює з 2014 року.

DSC_1064 DSC_1039 DSC_1034

 

СапожніковаСАПОЖНІКОВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
Викладач української мови та літератури

Старший викладач підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Заступник завідувача підготовчого відділення з профорієнтаційної роботи.
Пошукувач кафедри новітньої літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького за спеціальністю “українська мова і література” (1988).
Проходила курс підвищення кваліфікації з методики викладання російської мови як іноземної в Центрі міжнародної освіти Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова за програмою «Комп’ютерна лінгводидактика» (2009).
Автор низки навчальних посібників для абітурієнтів (у тому числі для іноземців).
На підготовчому відділенні працює з 1989 р.

DSC_0244

 DSC_0552 DSC_0547

 

 СолодСОЛОД ЮЛІЯ ДМИТРІВНА
Викладач української мови та літератури
Кандидат філологічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Літературознавець, автор близько 150 наукових, науково-методичних і науково-популярних праць.
Член Президії Міжнародної організації “Жіноча громада”.
Відзначена Подякою Президента України “За сумлінну працю, значний особистий внесок у духовний розвиток Української держави”. 

Солод1

 

Швець1ШВЕЦЬ В’ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Викладач 
творчого конкурсу (за спеціальністю «журналістика та соціальна комунікація»),  української мови та літератури.
Асистент кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Закінчив філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію викладача української мови та літератури, болгарської мови та літератури (1997).
Працює над кандидатською дисертацією.
У 2006 – 2008 рр. працював літературним редактором ТСН на каналі «1+1».
Має грамоту ректора Університету (2010).
На підготовчому відділенні працює з 2006 р.

 Швець Швець3 Швець2

 

ШовковийШОВКОВИЙ В’ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
Викладач української мови та літератури

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання української та іноземної мов Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Закінчив філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію магістра класичної філології, української мови та літератури (2001).
У 2004 р.захистив кандидатську дисертацію на тему «Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов». У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему «Методична система навчання давньогрецької мови майбутніх філологів на засадах герменевтичного підходу».
На підготовчому відділенні працює з 2005 р.

DSC_0514 DSC_0508

 DSC_0203