Бали за особливі успіхи

ПОРЯДОК
атестації випускників підготовчого відділення
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

1. Основні положення

DSC_0382

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Умовами прийому до закладів вищої освіти, затвердженими Міністрерством освіти і науки у поточному році, встановлюєтья Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних освітніх програм, на які поширюється особлива підтримка держави.

Правилами прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, особам, які в рік вступу успішно закінчили підготовче відділення Університету і готувалися до вступу на спеціальності з Переліку, на який поширюється особлива підтримка держави, для навчання на  на основі повної загальної середньої освіти за ОС бакалавра та на основі базової загальної середньої освіти за ОКР молодшого спеціаліста, за рішенням Приймальної комісії встановлюється вага додаткового коефіцієнта до конкурсного бала або величина додаткового бала.   

Результати підсумкової атестації затверджуються Комісією з підсумкового оцінювання якості знань слухачів підготовчого відділення. Склад Комісії затверджує Ректор Університету за поданням підготовчого відділення за попереднім узгодженням з деканами факультетів / директорами інститутів / коледжів. 

Список випускників, які виконали всі вимоги, затверждені Правилами прийому у поточному році, оприлюднюється на сайті Приймальної комісії Університету (vstup.univ.kiev.ua) до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.  

Свідоцтво встановленого зразка про успішне закінчення підготовчого відділення подається абітурієнтом до Приймальної (відбіркової) комісії.  

2. Порядок атестації випускників підготовчого відділення, які вступають на освітній ступінь бакалавра

SVIDOTSTVO_2013

Підставами для отримання Свідоцтва про успішне закінчення підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка є такі:
* слухач має прослухати в поточному році підготовчий курс з трьох предметів,
* обсяг навчальних годин має складати не менше 180 аудиторних годин,
* термін навчання має складати не менше трьох місяців,
* дисципліна, до якої застосовується вищий коефіцієнт при вступі (профільна), є необхідною для вивчення на курсі підготовки 8 або 5 місяців.

Успішним вважається закінчення навчання на підготовчому відділенні, коли слухач виконав ряд умов: 

  • написання проміжних контрольних тестувань, передбачених навчальним планом та складання заліків у письмовій формі з непрофільних предметів; 
  • складання підсумкової атестації з профільної дисципліни з оцінкою не менше, ніж визначений пороговий бал – 165 балів з 200 можливих; 
  • загальна сума пропущених занять без поважної причини не може складати більше 40% від усіх аудиторних годин, перед
DSC_0877

 

DSC_0836

3. Порядок атестації випускників підготовчого відділення, які вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

DSC_1327

Дія цього Положення поширюється у випадках, якщо а6ітурієнт, який вступає на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, подає до відбіркової комісії коледжу Свідоцтво підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка встановленого зразка про те, що вступник закінчив підготовче відділення Університету в поточному році та успішно склав підсумкову атестацію.

Для вступу на основі базової загальної середньої освіти слухач має виконати такі вимоги:
* прослухати підготовчий курс з двох предметів,
* обсяг навчальних годин має складати не менше 100 аудиторних годин,
термін навчання має становити не менше трьох місяців

* математика (або географія для Коледжу геологорозвідувальних технологій) є необхідною дсципліною для вивчення на курсі підготовки 9, 5 або 3 місяців.

Успішним вважається закінчення навчання на підготовчому відділенні, коли слухач виконав ряд умов: 

  • написання проміжних контрольних тестувань, передбачених навчальним планом та складання заліків у письмовій формі з непрофільних предметів; 
  • складання підсумкової атестації з профільної дисципліни з оцінкою не менше, ніж визначений пороговий бал – 7 балів з 12 можливих; 
  • загальна сума пропущених занять без поважної причини не може складати більше 40% від усіх аудиторних годин, передбачених навчальним планом. 

DSC_1312