Біологія

Балан П.Г.БАЛАН ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
Викладач біології
Кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Заступник директора ННЦ “Інститут біології” з навчально-наукової роботи (заочна форма).
Закінчив біологічний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка, здобувши кваліфікацію біолога-зоолога, викладача біології та хімії (1982).
Захистив кандидатську дисертацію на тему «Кліщі – церконіди України» (1991).
Відомий вчений: детально вивчив видовий склад кліщів-церконід України та інших регіонів Євразії, описав новий рід, 3 нові підроди та 20 нових видів. Брав участь у розробці та впровадженні концепції вивчення біогенної міграції радіонуклідів, що виникли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, вивченні впливу різних методик оброблення ґрунту на ґрунтових мікроартпорід.
За його участі розроблялися і впроваджувалися навчальні програми з біології для середніх загальноосвітніх шкіл, створювалися перші шкільні підручники з біології для 6, 7, 8, 10 та 11 класів. Ці підручники перекладені на мови національних меншин України (польську, румунську, угорську, кримськотатарську).
Автор понад 180 наукових та науково-методичних праць, зокрема 4 монографій, 16 шкільних підручників, 16 навчальних посібників для середніх загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів.
На підготовочму відділенні працює з 1995 р.

 Балан1
DSC_0424

 

ЛященкоЛЯЩЕНКО ТАРАС ПЕТРОВИЧ
Викладач біології
Кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Закінчив біологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “біологія, хімія” (1995).
Захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив субстанції Р на жовчосекреторну функцію печінки і хімічний склад жовчі» (2001).
Проходив стажування в Київському національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (2011).

 Лященко2 Лященко1