Круглий стіл «Математичні середні та зв’язок між ними»

03Такі зустрічі проводить підготовче відділення з метою профорієнтації абітурієнтів нашого Університету. Цього разу запрошувалися охочі вступати на факультети механіко-математичний, кібернетики, а також економічний факультет та й всі факультети природничого профілю. Загалом, саме на абітурієнтів економічного факультету і була розрахована наукова доповідь з вищої математики Миколи Олексійовича Назаренка, оскільки майбутні економісти не завжди правильно розуміють, чого навчають на цьому факультеті.

Менше, але все ж значне місце посідає математика в біології, хімії, медицині, радіотехніці, військовій справі, фізиці, кібернетиці, астрономії, теорії автоматичного керування, організації виробництва, навіть в лінгвістиці. Для цих наук особливого значення набула математична статистика, або математична обробка даних для наукових і практичних висновків. Порівняно новим напрямом розвитку математичної статистики є послідовний аналіз та загальна теорія статистичних рішень, яка тісно пов’язана з теорією ігор. Не дивно, що кращі гравці в покер, преферанс міжнародного рівня – студенти й випускники механіко-математичного факультету.

Микола Олексійович розпочав свою лекцію з тези про те, що всі явища природи можна схарактеризувати у вигляді таблиць або графічних зображень як форми наочного викладу цифрового матеріалу досліджуваного явища, а для обробки результатів дослідження використовують статистичні методи. Для найбільш узагальненого опису статистичних даних використовують середні показники, які обчислюють за математичними формулами.

Викладач розписував на дошці ці формули й приклади, і як саме вони в тій чи іншій науці застосовуються. Насамкінець, розповів і про свої наукові дослідження, наприклад, запропонований ним один зі способів доведення «нерівності Коші», яку Огюстен Коші вперше опублікував на початку ХІХ ст., а на сьогодні у світі математики цих доведень близько 20. А потім оголосив, що всі ми, присутні на лекції, стали учасниками ще одного способу доведення цієї нерівності. Ось так!

Стежте за нашими анонсами, і Ви теж станете учасниками неповторних наукових відкриттів!

Автор: Сапожнікова О.В.