Відбулася відкрита лекція з соціології

DSC_030824 грудня 2015 року на підготовчому відділенні Київського національного університету імені Тараса Шевченка для слухачів денної форми навчання, абітурієнтів гуманітарних факультетів, відбулася відкрита презентаційна лекція на тему «Повсякденність та її вороги» зі спецкурсу для студентів 4 курсу факультету соціології «Соціологія повсякденності».

Лекцію зініціювала та прочитала доцент кафедри теорії та історії соціології факультету соціології, доктор соціологічних наук Марина Соболевська.

Тематика повсякденності з’являється в соціології лише в середині ХХ ст. і своєю розробкою завдячує представникам феноменологічного напрямку в науці. Саме в межах цього теоретичного підходу в соціології формується аналітичний підхід до розуміння повсякденності, спрямований на вивчення буденних взаємодій, специфіки їх впорядкування та організації.

Знайомство з теоретичним матеріалом доповнювалось мультимедійним супроводом, який унаочнював і підкріплював представлену тематику візуальними образами за допомогою шедеврів світового мистецтва.

Ознайомивши слухачів із одним із провідних напрямків розвитку сучасної соціологічної науки, лектор допомогла учасникам заходу по-новому поміркувати про події та речі, що супроводжують людину соціуму в повсякденному житті. 

DSC_0293 DSC_0299 DSC_0297 DSC_0300 DSC_0304 DSC_0306 DSC_0301